ПОСЈЕТА ИНСТИТУЦИЈАМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ - ФГУ

Новости преглед

ПОСЈЕТА ИНСТИТУЦИЈАМА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

04.12.2019 15:09

Делегација у саставу: Министрица финансија Владе Федерације БиХ гђа Јелка Милићевић, директор Порезне управе Федерације БиХ госп. Шериф Исовић, директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић и директорица ЦИЛАП пројекта гђа Анђа Зимић је боравило у Републици Словенији у посјети институцијама Владе Републике Словеније у периоду од 2.- 4. децембра 2019. године.

Циљ посјете је презентација система процјене вриједности некретнина обзиром да је Република Словенија једина земља у региону са успостављеним системом процјене вриједности некретнина. Наиме, у Босни и Херцеговини је захваљујући ЦИЛАП пројекту покренуто низ активности са циљем повећавања ефективности и поузданости процеса земљишне администрације, а као једна од важнијих се истиче успостава Регистра цијена некретнина, реализована у уској сарадњи Порезне управе Федерације БиХ и Федералне геодетске управе. Циљ Регистра цијена некретнина је пружање увида у стварни развој и кретање тржишта некретнина како би се постигла већа транспарентност и сигурност.

У склопу службеног посјета је директор Геодетске управе Републике Словеније, госп. Томаж Петек презентирао пројекат успоставе регистра цијена и вриједности некретнина. Одржан је и састанак у Министарству финансија гђе је државна секретарка гђа Наталија Ковач Јереб са сарадницима презентирала порезни систем Републике Словеније, а у Министарству рада и социјалне политике је министрица, гђа Ксенија Клампфер, приказала све користи од података вриједности некретнина у систему социјалних издавања.

Била је ово веома корисна посјета обзиром да институције Федерације БиХ у сектору земљишне администрације развијају капацитете за кретање са реализацијом пројекта процијене вриједности некретнина.

Natrag