Посјета Грађевинском Факултету Универзитета у Сарајеву и примопредаја геодетске опреме - ФГУ

Новости преглед

Посјета Грађевинском Факултету Универзитета у Сарајеву и примопредаја геодетске опреме

02.07.2024 23:58

У просторијама Грађевинског факултета у Сарајеву је 02.07.2024. године одржан састанак на којему је извршена примопредаја модерне геодетске опреме Федералне геодетске управе (ФГУ) Одсјеку за геодезију и геоинформатику.

На састанку су учествовали директор управе госп. Жељко Обрадовић, савјетник за геоинформатику госп. Ервин Реџепагић, те декан Грађевинског факултета у Сарајеву госп. Самир Доларевић, продекан за наставу госп. Мирза Поздер, и професори са Одсјека за геодезију и геоинформатику госп. Недим Туно и госп. Јусуф Топољак.

Централна тачка састанка била је примопредаја новог ГНСС ровера и два комплета ГНСС пријемника које је осигурала Федерална геодетска управа, као и двије ГНСС антене уступљене од стране фирме Веком д.о.о. Београд. Овај састанак је израз искрене сарадње и подршке између ФГУ и Грађевинског факултета а све на основу Споразума о пословној сарадњи. Споменута геодетска опрема ће имати важну улогу у образовном процесу студената, омогућавајући им приступ најновијој технологији и побољшању практичних и теренских вјежби.

Учесници су током састанка разговарали о текућим пројектима, изазовима у образовању младих кадрова те потреби за сталним унапређењем образовних програма у складу са савременим трендовима, а наглашена је важност одржавања високог нивоа стручности и припреме студената за изазове будућности у области геодезије и геоинформатике.

Ова иницијатива не само да потврђује посвећеност оба партнера развоју геодетског сектора, него поставља основе за даљу сарадњу и иновације у области образовања и истраживања. Уз подршку ФГУ, Грађевински факултет у Сарајеву и Одсјек за геодезију и геоинформатику наставља бити један од кључних играча у стварању стручних кадрова способних да одговоре све захтјевнијим потребама тржишта рада у Босни и Херцеговини.

Natrag