ПОСЈЕТА ФАКУЛТЕТУ ГРАЂЕВИНАРСТВА, АРХИТЕКТУРЕ И ГЕОДЕЗИЈЕ СВЕУЧИЛИШТА У МОСТАРУ И ДОЂЕЛА ГЕОДЕТСКЕ ОПРЕМЕ - ФГУ

Новости преглед

ПОСЈЕТА ФАКУЛТЕТУ ГРАЂЕВИНАРСТВА, АРХИТЕКТУРЕ И ГЕОДЕЗИЈЕ СВЕУЧИЛИШТА У МОСТАРУ И ДОЂЕЛА ГЕОДЕТСКЕ ОПРЕМЕ

05.07.2024 14:11

У просторијама Факултета грађевинарства, архитектуре и геодезије свеучилишта у Мостару је уприличена примопредаја и потписивање Уговора о кориштењу додијељене геодетске опреме између Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове коју је заступао директор Жељко Обрадовић, и Факултета грађевинарства, архитектуре и геодезије Свеучилишта у Мостару, кога је заступала деканица Проф.др.сц. Маја Прскало.

Геодетску опрему је осигурала Федерална геодетска управа а ГНСС антене фирма Веком д.о.о Београд.

Додијељена опрема се састоји од:

- ГНСС пријемник Леица ГРX1200+ГНСС С/Н: 496405

- ГНСС пријемник Леица ГРX1200+ГНСС С/Н: 496404

- Комплет Леица ГС07 Смарт Антена СН: 1864948, Леица ЦС20 контолер С/Н: 4595067 и штап ГЛС30 2 м.

Уручена геодетска опрема употребљават ће се у сврху спровођења наставно-образовног процеса, научно истраживачког рада и друго.

Будући да је на Факултету грађевинарства, архитектуре и геодезије Свеучилишта у Мостару 2019. године покренут преддипломски свеучилишни студијски програм геодезије и геоинформатике, ова вриједна опрема ће довести до унапређења вјежби и практичног рада са студентима као и за учествовање у изради научно истраживачких пројеката и писање текстова наставног особља.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је већ неколико година Наставна база Факултета грађевинарства, архитектуре и геодезије Свеучилишта у Мостару тако да су се посљедње двије године организовале стручне посјете овој институцији студената 3. године. Овом приликом Факултет се захвалио на подршци коју добива од ове институције која је укључена од самога почетка покретања студија.

Natrag