ПОСЈЕТ УЧЕНИКА ИЗ СРЕДЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ МОСТАР - ФГУ

Новости преглед

ПОСЈЕТ УЧЕНИКА ИЗ СРЕДЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ МОСТАР

27.09.2019 14:33

Ученици Средње грађевинске школе у Мостару су 26. септембра 2019. године посјетили Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове. Посјет је планиран годишњим програмом рада школе, као једнодневна стручна екскурзија.

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, госп. Жељко Обрадовић је пожелио добродошлицу ученицима и наставницима, а кроз презентацију госп. Дениса Табучића, запосленика Сектора за геоинформатику, су се поближе упознали с устројем и радом Управе, надлежностима и тренутачним пројектима. Обзиром да већина ученика планира наставити образовање на Грађевинском факултету – Одсјеку за геодезију, наведена презентација им је користила за даљње образовање.

Natrag