Почетак наплате накнада за кориштење ГНСС мреже перманентних станица Федерације БИХ – ФБИХПОС - ФГУ

Новости преглед

Почетак наплате накнада за кориштење ГНСС мреже перманентних станица Федерације БИХ – ФБИХПОС

28.08.2014 09:35

Поштовани корисници ФБИХПОС мреже перманентних ГНСС станица,

федерална влада је 10. 7. 2014. године донијела двије одлуке којима се уређују тарифе из области премјера и катастра. Донесена је Одлука о измјени Одлуке о накнадама за вршење услуга из области премјера и катастра, којом се утврђује висина накнаде за услуге из области премјера и катастра некретнина, катастра земљишта, пописног катастра и катастра комуналних уређаја. Накнада за ове услуга плаћа се у висини одређеној Тарифом накнада за услуге из области премјера и катастра и уплаћује на рачун јавних прихода федералног, кантоналног и општинских буџета, у зависности од тога којем даваоцу услуга је намијењена. Одлуком о измјени Одлуке о накнадама за кориштење података премјера и катастра утврђена је висина накнаде за кориштење података премјера и катастра некретнина, катастра земљишта, пописног катастра и катастра комуналних уређаја. Накнада за кориштење података плаћа се у висини одређеној Тарифом накнада за кориштење података премјера и катастра, која је саставни дио ове одлуке, и уплаћује на рачун јавних прихода буџета кантона према мјесту у којем је услуга извршена.
С обзиром на наведено, Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове ће почети наплаћивати кориштење Мреже перманентних станица – ФБиХПОС. Тренутно регистровани корисници нису дужни плаћати трошкове накнаде за регистрацију на систем, док ће бити дужни плаћати за само кориштење мреже, а у складу са Одлуком о измјени Одлуке о накнадама за кориштење података премјера и катастра. Саму примјену Федерална управа за геодетске и имовинско-правне почеће проводити од 1. 10. 2014. године.
За све информације молимо да посјећујете службену веб-страницу Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове – www.fgu.com.ba или се обратите администратору система.

Natrag