Poziv za izražavanje interesa - „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza I" - ФГУ

Новости преглед

Poziv za izražavanje interesa - „Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza I"

26.02.2021 16:55

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA
KONSULTANTSKE USLUGE
Zajam br. 9048-BA


Poziv za izražavanje interesa


Projekt registracije nekretnina, Dodatno finansiranje (u daljem tekstu: „Projekt“) se provodi na osnovu Sporazuma o
zajmu Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina, između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za
obnovu i razvoj – IBRD koji je potpisan 02. jula 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni
glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. decembra 2020. godine).
Dio sredstava zajma namijenjen je za plaćanja po ugovorima za konsultantske usluge: „Upravljanje izvršenjem ugovora
na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige – Faza I“.
Djelokrug rada ove usluge uključuje: koordininaciju, praćenje i izvještavanje realizacije ugovorenih aktivnosti od strane
Izvođača radova i ostalih učesnika na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige na zadatoj
lokaciji. Realizacija ove usluge uključuje obavljanje slijedećih zadataka:

  • Uvođenje Izvođača radova u posao;
  • Koordinaciju sljedećih aktivnosti: preuzimanja/predaje podataka od strane općine i općinskog suda potrebnih za realizaciju ugovora; aktivnosti Izvođača radova, nadležnih općinskih službi i ovlaštenih osoba iz FGU zaduženih za nadzor; aktivnosti oglašavanja i lokalne kampanje informisanja javnosti; aktivnosti preuzimanja podataka prijavnih listova u bazu podataka zemljišnih knjiga; aktivnosti preuzimanja podataka o etažnim jedinicama u bazu podataka zemljišnih knjiga;
  • Kontrolu kvaliteta prijavnih listova i izrađenih diobenih planova.
  • Izradu tjednih i mjesečnih izvještaja o napretku projekta i završnog izvještaja;

Detaljni opis gore navedenih zadataka se nalazi u Opisu poslova kojeg zainteresirani kandidati mogu dobiti
besplatno na vlastiti zahtjev koji treba biti dostavljen na e-mail adresu navedenu u dnu ovog poziva.
Zadaci će se izvršavati na slijedećim lokacijama (Općine/Gradovi): Bihać, Čapljina, Stolac, Čitluk,
Ljubuški, Gradačac, Srebrenik, Tomislavgrad, Lukavac, Grude, Orašje, Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo,
Centar Sarajevo, Vogošća, Ilijaš, Busovača, Tuzla, Velika Kladuša, Zenica, Tešanj, Maglaj, Živinice i
Mostar.
Početak angažmana je planiran za april 2021. godine, a očekivano trajanje ugovora za pojedinu lokaciju je 6
mjeseci, sa mogućnošću produženja.
Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, putem Jedinice za implementaciju Dodatnog
finansiranja za Projekat registracije nekretnina poziva sve kvalifikovane zainteresovane individualne
konsultante da iskažu svoj interes za pružanje navedenih usluga. Kandidati mogu aplicirati za jednu ili više
lokacija po vlastitom izboru. Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti slijedeća dokumenta (kopije
originala) kojima dokazuje da su kvalifikovani za obavljanje gore opisane usluge:


a) VSS - sedmi stepen stručne spreme, završen geodetski fakultet, ili fakultet srodnih nauka;
b) Položen stručni ispit radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti u skladu sa
Pravilnikom koji reguliše polaganje navedenog stručnog ispita;
c) Poznavanje zakona Federacije BiH, prakse i politika u sektoru zemljišne administracije;
d) Izvrsne komunikacijske, međuljudske i vještine timskog rada;
e) Poznavanje rada MS Office programa.


Poželjno je da individualnu konsultanti imaju i:
a) Iskustvo u upravljanju sličnim projektima ili projektima iz sektora zemljišne administracije;
b) Iskustvo rada u internacionalnim organizacijama;
c) Poznavanje engleskog jezika – usmeno i pismeno.


Skreće se pažnja zainteresiranim konsultantima na odjeljak III, paragrafi 3.14, 3.16 i 3.17 Svjetske banke
„Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, juli 2016., revidirani novembra 2017., augusta 2018. i
novembra 2020., koji utvrđuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa.
Konsultant će biti odabran u skladu s metodom odabira individualnih konsultanata (IC) utvrđenom u
"Propisima o nabavkama za zajmoprimce IPF-a" Svjetske banke.
Službenici svih nivoa vlasti /državni službenici/ u Bosni i Hercegovini mogu biti zaposleni samo kroz
konsultantske ugovore uz uslov da takvo zapošljavanje nije u suprotnosti sa bilo kojim zakonima ili
propisima o zapošljavanju u BiH, i ukoliko: (i) su na neplaćenom odsustvu sa posla, ili su dali otkaz ili se
penzionisali; i (ii) njihovo zapošljavanje ne bi uzrokovalo sukob interesa (definisano u stavu 3.16
Regulacija).
Zainteresovani konsultanti dodatne informacije mogu dobiti na dole navedenoj adresi. Pismo interesa
zajedno sa biografijom, dokazima o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu dostaviti elektronski ili
putem pošte na dole navedenu adresu najkasnije do 14. marta 2021. godine do 24:00 sati sa naznakom za
koje lokacije (Općine/Gradove) se prijavljuju.


Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove
Jedinica za implementaciju Dodatnog finansiranja za Projekat registracije nekretnina
Ul. Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo
Tel. +387 33 586-063
Fax: +387 33 586-067
E-mail: dino.serer@fgu.com.ba
Sarajevo, dana 26.02.2021. godine

Natrag