Основни геодетски радови – Нивелман високе тачности НВТ III - ФГУ

Новости преглед

Основни геодетски радови – Нивелман високе тачности НВТ III

16.10.2019 17:03

Након објављивања Правилника о основним геодетским радовима („Службене новине Федерације БиХ“, број 15/19), Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је у склопу својих надлежности и у складу са планом рада за 2019. годину почетком маја покренула набавку услуга „Основни геодетски радови – Нивелман високе тачности НВТ III“.

Проведеном набавком услуга као најповољнији понуђач изабран је конзорциј геодетских фирми БНпро д.о.о. Сарајево, Зедис д.о.о. Зеница и Геобиро д.о.о. Коњиц а сам пројекат се састоји од три фазе:

А.        Припремни радови,

Б.         Статичка ГНСС мјерења,

Ц.        Нивелманска мјерења на дијелу мреже НВТ III.

Припремни радови обухватали су обнову евентуално уништених репера мреже нивелмана високе тачности НВТ III, нивелманска мјерења на микромрежи око фундаменталног репера, нивелманска мјерења на тачкама просторне референтне мреже укљученим у НВТ III те нивелманска мјерења на замијењеним плочастим реперима (репери са рупицом). Наведена фаза успјешно је завршена средином августа те је извођач радова приступио другој фази.

Статичка ГНСС мјерења обухватала су одређивање координата на тачкама просторне референтне мреже Федерације БиХ (186 тачака) те одређивање координата на тачкама дијела мреже нивелмана високе тачности НВТ III (72 репера). Теренски радови успјешно су завршени почетком септембра а завршетак обраде статичких ГНСС мјерења и израде елабората ГНСС мјерења предвиђен је до краја октобра.

Нивелманска мјерења на дијелу мреже нивелмана високе тачности НВТ III (цца 400 км) започела су ове седмице а очекивани крај теренских радова је средином новембра, док се завршетак свих канцеларијских радова, оцјена тачности а приори, изравнање дијела мреже, оцјена тачнocти а постериори те израда Елабората очекује до краја године.

Наведена нивелманска мјерења представљају још један у низу пројеката које Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове организује у склопу увођења нових референтних система те коначном одређивању геоида БиХ а све у складу са међународним нормама, прописима и директивама.

Natrag