Općinski sud u Visokom: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Ravne, Budoželje iz Općine Vareš, te Koritnik, Slivno, Vardište i Vijesolići iz Općine Breza - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Visokom: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Ravne, Budoželje iz Općine Vareš, te Koritnik, Slivno, Vardište i Vijesolići iz Općine Breza

24.05.2018 14:33

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest,-

Općinski sud u Visokom objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine Ravne, Budoželje iz Općine Vareš, te Koritnik, Slivno, Vardište i Vijesolići iz Općine Breza.

Oglas je objavljen:

-          U Dnevnom avazu: 03.05.2018. godine,

-          U Večernjem listu: 03.05.2018. godine,

-          U Službenom glasniku BiH: 15.05.2018. godine (broj: 31),

-          U Službenim novinama FBiH: 16.05.2018. godine (broj: 37)

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag