Općinski sud u Velikoj Kladuši: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Zborište, Stabandža, Crvarevac i Čaglica - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Velikoj Kladuši: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Zborište, Stabandža, Crvarevac i Čaglica

23.10.2018 10:07

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest,-

Općinski sud u Velikoj Kladuši objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišnih knjiga za katastarske općine Zborište, Stabandža, Crvarevac i Čaglica.

 Oglas je objavljen:

-              U Dnevnom avazu: 26.09.2018. godine,

-              U Večernjem listu: 26.09.2018. godine,

-              U Službenom glasniku BiH: 05.10.2018. godine (broj: 69),

-              U Službenim novinama FBiH: 05.10.2018. godine (broj: 79)

 

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag