Općinski sud u Tešnju: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Kraševo i Raduša iz Općine Tešanj i katastarsku općinu Matuzići iz Općine Doboj Jug - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Tešnju: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Kraševo i Raduša iz Općine Tešanj i katastarsku općinu Matuzići iz Općine Doboj Jug

26.06.2018 10:52

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest,-

 

Općinski sud u Tešnju objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarske općine Kraševo i Raduša iz Općine Tešanj i katastarsku općinu Matuzići iz Općine Doboj Jug.

Oglas je objavljen:

-              U Dnevnom avazu: 14.06.2018. godine,

-              U Večernjem listu: 14.06.2018. godine,

-              U Službenom glasniku BiH: 22.06.2018. godine (broj: 42),

-              U Službenim novinama FBiH: 22.06.2018. godine (broj: 49)

 

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

 

Natrag