Općinski sud u Lukavcu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu Milino Selo - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Lukavcu: Najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarsku općinu Milino Selo

23.10.2018 10:00

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest,-

Općinski sud u Lukavcu objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Milino Selo.

 Oglas je objavljen:

-              U Dnevnom avazu: 03.09.2018. godine,

-              U Večernjem listu: 03.09.2018. godine,

-              U Službenom glasniku BiH: 11.09.2018. godine (broj: 62),

-              U Službenim novinama FBiH: 12.09.2018. godine (broj: 72)

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag