Općinski sud u Kalesiji: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Rainci Donji i Miljanovci - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Kalesiji: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Rainci Donji i Miljanovci

29.11.2018 09:36

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest

Općinski sud u Kalesiji objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za KO Rainci Donji i Miljanovci.

Oglas je objavljen:

-              u Dnevnom avazu: 21.11.2018. godine,

-              u Večernjem listu: 21.11.2018. godine,

-              u Službenom glasniku BiH:  23.11.2018. godine (broj:83),

-              u Službenim novinama FBiH: 23.11.2018. godine (broj: 94)

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag