Općinski sud u Gradačcu: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Gornja Međiđa, Donja Međiđa i Kerep iz općine Gradačac i k.o. Srebrenik Grad iz općine Srebrenik - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Gradačcu: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Gornja Međiđa, Donja Međiđa i Kerep iz općine Gradačac i k.o. Srebrenik Grad iz općine Srebrenik

13.11.2018 09:22

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest

Općinski sud u Gradačcu objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za k.o. Gornja Međiđa, Donja Međiđa i Kerep iz općine Gradačac i k.o. Srebrenik Grad iz općine Srebrenik.

Oglas je objavljen:

-              u Dnevnom avazu: 25.10.2018. godine,

-              u Večernjem listu: 25.10.2018. godine,

-              u Službenom glasniku BiH: 30.10.2018. godine (broj: 76),

-              u Službenim novinama FBiH: 31.10.2018. godine (broj: 86).

 

U nastavku su izvodi iz novina, kao i ažurirana tabela sa pregledom svih objavljenih oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag