Općinski sud u Čitluku: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Bijakovići i Vionica - ФГУ

Новости преглед

Općinski sud u Čitluku: najava uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Bijakovići i Vionica

24.01.2019 09:14

 

„PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA – Obavijest

 Općinski sud u Čitluku objavio je oglas kojim je najavio uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za KO Bijakovići i Vionica.

Oglas je objavljen:

-              u Dnevnom avazu: 15.01.2019. godine,

-              u Večernjem listu: 15.01.2019. godine,

-              u Službenom glasniku BiH:  18.01.2019. godine (broj: 3),

-              u Službenim novinama FBiH: 18.01.2019. godine (broj: 2)

 U prilogu su izvodi iz novina objavljenog oglasa o najavi uspostavljanja zemljišne knjige u sklopu aktivnosti Projekta registracije nekretnina.“

Natrag