Okončana implementacija projekta - ФГУ

Новости преглед

Okončana implementacija projekta

11.06.2014 20:35

U Zagrebu je 10. 6. 2014. godine u prostorijama tvrtke Geofoto d.o.o. Zagreb održana sjednica Upravnog odbora Projekta izrade digitalnih ortofoto planova Bosne i Hercegovine.

Glavna tema sjednice bilo je razmatranje i prihvaćanje Završnog izvješća provedbe projekta, čime je okončana provedba ovog izuzetno bitnog i uspješnog projekta.

Sjednici Upravnog odbora prisustvovali su predstavnici Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Ministarstva civilnih poslova, dviju entitetskih uprava za geodetske i imovinskopravne poslove te tvrtke Geofoto d.o.o. Zagreb, koja je bila pružatelj usluga izrade digitalnih ortofoto planova Bosne i Hercegovine. Ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sjednici su prisustvovali ravnatelj Željko Obradović i pomoćnik ravnatelja Nedžad Pašalić.

Osnovni zadatci projekta bili su aerofotogrametrijsko snimanje kompletnog teritorija Bosne i Hercegovine i izrada digitalnih ortofoto planova razmjere 1:5000 (za čitav teritorij Bosne i Hercegovine) i razmjere 1:2500 (za područja većih naseljenih mjesta – oko 25% teritorija Bosne i Hercegovine). U sklopu projekta izrađen je i digitalni model terena.
Podatci dobiveni provedbom navedenog projekta imaju izuzetno širok spektar korištenja u oblasti opće kartografije, katastarskog premjera, urbanizama, monitoringa bespravne gradnje, planiranja prometa, monitoringa u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, monitoringa stanja okoliša, prevencije elementarnih nepogoda i u mnogim drugim oblastima.

Digitalni ortofoto planovi i model reljefa će u idućih nekoliko dana biti dostupni na Geoportalu Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Natrag