Одржано предавање на тему ”Равноправност полова при стјецању и упису права власништва на некретнинама” - ФГУ

Новости преглед

Одржано предавање на тему ”Равноправност полова при стјецању и упису права власништва на некретнинама”

11.06.2019 14:15

У оквиру имплементације Пројекта регистрације некретнина у Федерацији БиХ (РЕРП) и уз подршку Шведског донаторског ЦИЛАП пројекта “Изградња капацитета и процедура у земљишној администрацији БиХ” дана 10. јуна 2019. године одржано је јавно предавање на тему ”Равноправност полова у укњижби брачне стечевине и стјецања права власништва насљеђем” у Маглају.

Присутнима се обратила гђа Анђа Зимић испред ЦИЛАП пројекта те гђа. Јасминка Суша, водитељица поткомпоненте везане за равноправност полова у ЦИЛАП пројекту. Господин Саша Савичић, локални стручњак из споменуте области је одржао предавање са показатељима и анализом положаја жена и разлозима интеграције родне равноправности у све сегменте друштва, па и у сектору земљишне администрације.

Гђа. Јасминка Суша одржала је предавање са освртом на:

  • Међународно и домаће законодавство, нарочито на Закон о равноправности сполова;
  • Представљен је положај жена кроз хисторију у области права на имовину;
  • Указано је на разлоге зашто је важна равноправност сполова и њихову повезаност;
  • Представљен је садашњи институционални оквир земљишне администрације У Федерацији БиХ.

Затим је уз тумачење, дискусију и примјере представљен Закон о породичним односима Федерације БиХ са нарочитим освртом на брачну стечевину и Закон о насљеђивању. Појашњен је и поступак уписа у земљишне књиге и значај повјерења у исте, затим је госп. Шехо Зимић представио филм са примјерима везаним за ову тему.

Основни циљ предавања је био упознати присутне (углавном женског пола) са њиховим правима на непокретној имовини која имају као супруге, мајке, сестре и у поступку насљеђивања. Нарочито је истакнута потреба за уписом права и указано на чињеницу да је право на имовину искључиво формално-правног карактера и да без писаног доказа који је проведен у земљишној књизи то право не постоји. Такођер је акценат стављен на економско оснаживање жене кроз стјецање права на имовину.

На састанку су учествовале углавном жене уз мањи проценат мушкараца што је и реално јер је у стварном животу обрнуто, и циљ је едуковати циљну скупину жена како би се повећао број уписаних жена са правима на непокретној имовини.

Јавна предавања о равноправности полова су дио Плана активности за 2019. годину у циљу повећања броја уписаних жена са правима на непокретној имовини, а на начин да се упознају са правима по важећим законима, развијањем свијести и разбијањем предрасуда које су традиционално присутне на овим просторима.

Natrag