Одржано јавно предавање о родној равноправности у укњижби брачне стечевине и стјецању права власништва насљеђем - ФГУ

Новости преглед

Одржано јавно предавање о родној равноправности у укњижби брачне стечевине и стјецању права власништва насљеђем

21.04.2017 13:01

У оквиру имплементације Пројекта регистрације некретнина у Федерацији БиХ и уз подршку шведског донаторског Пројекта изградње капацитета и процедура у земљишној администрацији БиХ (ЦИЛАП), теуз организацију Службе за имовинско-правне послове Општине Грачаница и Општинског суда Грачаница – Земљишнокњижне канцеларије,  20. априла 2017. године у Грачаници је одржано јавно предавање о родној равноправности у укњижби брачне стечевине и стјецању права власништва насљеђем.

На јавно предавање су били позвани грађани општине Грачаница, а присутне су на почетку поздравиле гђа Анђа Зимић, директорица ЦИЛАП пројекта, и Јасминка Суша, водитељица поткомпоненте „Родна равноправност“ ЦИЛАП пројекта.

Предавања су одржале гђа Јасминка Суша и гђа Нефиса Добрача-Махмутагић. Фокус предавања је био на упознавању присутних са значајем родне равноправности, са макроааспекта и микроаспекта, упознавању жена са правом власништва, улози брачних другова у имовинскоправним односима, појму (пред)брачног уговора, брачној стечевини, новостима у породичном законодавству и насљедном праву (уговор о насљеђивању), начелу повјерења у земљишну књигу и посљедицама које могу наступити ако се не упише у земљишне књиге.

Акценат је стављен на стјецање и промет права на некретнинама, као формално-правном послу, а присутни су упознати са важношћу укњижбе, односно писаног и законског доказа о власништву имовине. Према тренутном стању, у ФБиХ је знатно мањи број укњижених жена као власника у односу на мушкарце. Због тога је циљ јавних предавања подизање свијести жена о припадајућим правима и њиховој заштити те економском оснаживању у ФБиХ. Учеснице су након предавања постављале питања у вези са проблемима које имају у овој области.

Natrag