Одржани састанци у општинама Босански Петровац и Кључ на тему успостављања адресног регистра - ФГУ

Новости преглед

Одржани састанци у општинама Босански Петровац и Кључ на тему успостављања адресног регистра

04.11.2016 12:38

У просторијама општина Босански Петровац и Кључ су 3. 11. 2016. године одржани састанци на тему успостављања адресног регистра. У име Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове састанцима су присуствовали г. Денис Табучић, ЦИЛАП координатор, и г. Иван Квесић, координатор 2. компоненте ЦИЛАП пројекта.

Први састанак је одржан с представницима општине Босански Петровац, којем су у име општине присуствовали г. Златко Хујић, начелник, гђа Наташа Кецман, шефица Службе за стамбено-комуналну дјелатност, г. Омер Хоџић, шеф Службе за катастар и имовинскоправне послове. Тренутно стање у вези с адресним регистром детаљно је образложила гђа Наташа Кецман. У општини Босански Петровац је од 2008. до 2010. године извршено означавање улица називима и зграда кућним бројевима за већи дио урбаног дијела општине, те је посебно битно нагласити да су за урбани дио донесене и општинске одлуке.

На другом састанку, који је одржан с представницима општине Кључ, г. Адмир Шистек, шеф Службе за геодетске послове и катастар некретнина, приказао је стање у вези с адресним регистром своје општине. Општина Кључ је 2015. године донијела Одлуку о одређивању и обиљежавању назива улица, установа и тргова и означавању зграда бројевима, а почетком 2016. године Одлуку о одређивању назива улица и тргова у насељеним мјестима на подручју мјесне заједнице Велагићи.

Општине Босански Петровац и Кључ су у својим буџетима за 2017. годину планирале средства за успостављање адресног регистра.

Представници општина су, такође, упознати са свим корацима и начинима успостављања адресног регистра, а у идућем периоду очекује се потписивање уговора о сарадњи Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и наведених општина.

Natrag