ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ О КВАЛИТЕТи ЗРАКОПЛОВНИХ ПОДАТАКА И БАЗИ ПОДАТАКА О ТЕРЕНУ И ПРЕПРЕКАМА - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНЕ РАДИОНИЦЕ О КВАЛИТЕТи ЗРАКОПЛОВНИХ ПОДАТАКА И БАЗИ ПОДАТАКА О ТЕРЕНУ И ПРЕПРЕКАМА

04.07.2018 12:42

У главном уреду БХАНСА-е је одржана радионица ЕУРОЦОНТРОЛ-а о квалитети зракопловних података (Аеронаутицал Дата Qуалитy – АДQ) и бази података о терену и препрекама (Терраин анд Обстацле Дата – ТОД) од 26. до 29. јуна 2018. године.

На радионицама су учествовали представници БХАНСА-е, Дирекције за цивилно зракопловство БиХ-БХДЦА, представници свих међународних аеродрома у БиХ (Сарајево, Мостар, Бања Лука и Тузла), те представник Федералне управе за геодетске и имовинско -правне послове, господин Денис Табучић који је за ову прилику припремио и прикладну презентацију.

Одржавање ове радионице је омогућено кроз закључени споразум о сарадњи између БХАНСА-е и ЕУРОЦОНТРОЛ-а, а на истима је размотрено стање имплементације регулаторних захтјева те је договорена будућа сарадња између надлежних тијела БиХ и ЕУРОЦОНТРОЛ-а по питањима квалитете зракопловних података и питању базе података о терену и препрекама, питањима која представљају веома важне претпоставке за сигурно и ефикасно одвијање зрачног саобраћаја.

Natrag