ОДРЖАНЕ 42 ЕДУКАЦИЈЕ СВИХ АКТЕРА У СЕКТОРУ ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНЕ 42 ЕДУКАЦИЈЕ СВИХ АКТЕРА У СЕКТОРУ ЗЕМЉИШНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

09.05.2017 12:12

Континуирана обука и едукација свих актера у сектору земљишне администрације Федерације БиХ, у циљу унапрјеђења квалитета пружања услуга земљишне књиге и катастра,  саставни је дио Пројекта регистрације некретнина и доприноси квалитетнијој имплементацији развојног циља који се односи на пружање подршке развоју одрживог система регистрације некретнина с усклађеним земљишнокњижним и катастарским евиденцијама у урбаним подручјима.

У периоду октобар 2016. – април 2017. године Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове, Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина, путем изабране консултантске куће, одржала је 42 едукације.

Планови оспособљавања темеље се на идентификованим стварним потребама особља земљишне администрације у Федерацији БиХ, које се користе као основ за одабир приоритетних садржаја и тема изобразбе.

Неке од тема које су обрађене током ових семинара су:

- Закон о стварним правима и Закон о земљишним књигама из области права;

- Употреба сателитских снимања и мјерења у геодезији из области геодезије;

- Геоинформациони системи и инфраструктура просторних података из области геоинформатике;

- Припрема и управљање пројектима те стратешко управљање људским ресурсима из области управљања пројектима;

- Основна начела и практична примјена законске регулативе у области просторног планирања из области просторног планирања;

- Имплементација информационих система у подручју земљишних књига и катастра некретнина из области информационих система.

Учесници семинара били су запосленици у земљишној администрацији, јавни правобраниоци, адвокати, нотари, представници банака.

Укупан број учесника који су присуствовали наведеним семинарима је 1274, од чега је 716 припадница женског и 558 припадника мушког пола.

У идућем периоду наставиће се на активностима провођења обука и едукација према Плану едукација за 2017. годину, те ће бити одржано 17 едукација за око 2000 учесника.

Natrag