ОДРЖАНА ЗАЈЕДНИЧКА РАДИОНИЦА ДВА ПРОЈЕКТА – ИМПУЛС И БЕСТСДИ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА ЗАЈЕДНИЧКА РАДИОНИЦА ДВА ПРОЈЕКТА – ИМПУЛС И БЕСТСДИ

25.04.2018 11:02

У Бања Луци (Архитектонско- грађевинско- геодетски факултет) је у периоду од 23.-25. априла 2018. одржана заједничка радионица два пројекта – ИМПУЛС и БЕСТСДИ . Оба пројекта имају за циљ подизање свијести о потреби едуцирања у подручју Инфраструктуре просторних података (ИПП).

ИМПУЛС има за циљ пријенос знања стручном особљу које ради у геодетским управама и другим аганцијама које су одговорне за успоставу и имплементацију ИПП-а у земљама Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Косово и Македонија). Пројекат финансира СИДА (започео је 2014. године и траје до краја 2019. године), а имплементира га Шведска геодетска управа - Лантмäтериет и млађи партнер у проведби пројекта хрватска геодетска управа – Државна геодетска управа.

БЕСТСДИ (Њестерн Балканс Ацадемиц Едуцатион Еволутион анд Профессионал’с Сустаинабле Траининг фор Спатиал Дата Инфраструцтурес)
јепројекатЕУЕрасмус+ програма (2016.-2019.) запобољшањестудијскихпрограмависокогобразовања (Геознаности, ИППиГеодезије, идругезнаностикојекористепросторнеподатке) крозпромјенукурикулумаи/илистварањеновихмастерпрограманатемуИПП-а. У овај пројекат је укључена и Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове која учествује у раду Наџорног одбора БЕСТСДИ пројекта.

На радионици је суђеловала др.сц. Слободанка Кључанин као представник Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове у улози координатора ИМПУЛС пројекта за Федерацију БиХ, те водитељ БЕСТСДИ пројекта за Грађевински факултет Универзитета у Сарајеву.

Natrag