Одржана WPLA радионица - ФГУ

Новости преглед

Одржана WPLA радионица

21.10.2014 08:30

У Бечу, Република Аустрија, је 16. и 17. 10. 2014. године одржана WPLA радионица под називом „Инфраструктура некретнина – подобна за употребу?“, чији су домаћини били Економска комисија УН-а за Европу, Министарство правде Републике Аустрије, те Федерална агенција за мјеритељство и геодезију (БЕВ) Републике Аустрије.
Тема радионице је изабрана због свог значаја за земље региона УНЕЦЕ, које настоје дати ефикасне и транспарентне услуге управљања земљиштем. Развој таквих процеса подржава ефикасно тржиште некретнина, али може послужити и као основ за широк спектар функција земљишне администрације, чији је резултат корист друштва у цјелини.
Сврха радионице је да се размијене искуства и присутнима представе недавна достигнућа те велики изазови који предстоје у развоју инфраструктуре некретнина из техничке, организационе и иновативне перспективе. Циљ радионице је, такође, био истражити оптимизације процеса и организационих питања, као и ставити фокус на могућности за будући развој.
Овај догађај је пружио велику прилику да се уведу иновације у земљишну администрацију и да се развију стратешке и вриједне везе с професионалцима из поља земљишне администрације из цијелог свијета. Присутни су били у привилегији слушати презентације неколико истакнутих говорника, од којих су свакако најпознатији: Вернер Хофман (Wernher Hoffmann), директор Федералне агенције за мјеритељство и геодезију (БЕВ) Републике Аустрије, Михаела Стеинакер (Michaela Steinacker), чланица парламента Републике Аустрије и генерална заступница групације Рајфајзен еволушн (Raiffeisen Evolution), Мика-Петери Торхонен (Mika-Petteri Törhönen), виши стручњак за политику земљишта, Свјетска банка, Дајвид Ловл (David Lovell), Еурогеографикс (EuroGeographics), али и многи други.
Узимајући у обзир важност ове радионице, запосленици Федералне управа за геодетске и имовинско-правне послове су присуствовали радионици те је на тај начин настављена стратегија модернизације процеса земљишне администрације и јачања сарадње на регионалном и међународном нивоу. WPLA радионици су присуствовали Јелена Зелић, запосленица ЦИЛАП пројекта, те Денис Табучић, запосленик Сектора за геоинформатику Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Natrag