ОДРЖАНА ТРИДЕСЕТ ДРУГА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИПП ФБИХ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА ТРИДЕСЕТ ДРУГА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИПП ФБИХ

18.11.2022 21:00

Дана 17.11.2022. године је одржана тридесет друга сједница Вијећа ИПП ФБиХ у оквиру конференције “3. Дани Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине”. На сједници су учествовали чланови Вијећа у складу са Рјешењем Владе Федерације БиХ.

На сједници Вијећа су разматране наредне теме:

  1. Утврђивање дневног реда 32. сједнице Вијећа ИПП ФБиХ;
  2. Усвајање Записника са претходне 31. сједнице Вијећа ИПП ФБиХ;
  3. Информација о потреби именовања новог члана Вијећа ИПП ФБиХ испред Федералног министарства правде;
  4. Проведба активности успоставе ИПП-а из Плана рада за 2022. годину:

4.1.        Информација о уносу података у Регистре ИПП од стране субјеката,

4.2.        Информација о изради дефиниција и описа тема просторних података ИПП-а,

4.3.        Информација о извршеним активностима едукације везаних за инфраструктуру просторних података у 2022. години;

  1. Информација о изради ажурираног стратешког документа ИПП ФБиХ: Нацрт Анализе почетног стања;
  2. Информација о текућој конференцији Дани ИПП у ФБиХ;
  3. Разно;

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је као Координационо тијело ИПП ФБиХ интензивно радила на спроведби активности усвојеног Плана рада на успостави, одржавању и развоју ИПП ФБиХ за 2022. годину. Члановима Вијећа су представљене извршене активности везане за успостављање сарадње и укључивање субјеката у ИПП у претходном периоду, као и информације о изради ажурираног стратешког документа ИПП ФБиХ. Донесени су и одређени закључци у вези са конференцијом “3. Дани ИПП ФБиХ”.

Чланови Вијећа су били и активни учесници конференције “Дани ИПП” у ФБиХ 17. и 18.11.2022. године у Неуму у хотелу „Мареа“, приликом чега је и одржана сједница Вијећа. Главни циљ конференције је подизање свијести субјектима ИПП, јавном, приватном и академском сектору о предностима ИПП-а и кориштења врло вриједних скупова просторних података. Конференција је била регионалног и међународног карактера уз учешће представника из Краљевине Шведске, Низоземске, Хрватске те других земаља из региона Западног Балкана, као и институција Федерације БиХ.

Natrag