Oдржана шеста сједница Савјета за инфраструктуру просторних података - ФГУ

Новости преглед

Oдржана шеста сједница Савјета за инфраструктуру просторних података

22.03.2017 11:18

У Мостару је 21. марта 2017. године одржана шеста сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ.

Дневни ред сједнице Савјета је био:   усвајање Записника са протекле сједнице;

                                                                        креирање веб-странице ИПП-а ФБиХ;

                                                                      формирање Радне групе за техничке

                                                                      стандарде;  

                                                                      текућа питања.

Сједници су присуствовали чланови Савјета из надлежних институција, у складу са рјешењем Владе ФБиХ.

Прије одржавања сједнице Савјета одржан је заједнички састанак са члановима Радне групе за институционална и правна питања ИПП-а ФБиХ. Чланови Савјета су на овом састанку дали смјернице члановима Радне групе у вези са израдом преднацрта текста закона о инфраструктури просторних података.

Сљедећа сједница Савјета ИПП-а ФБиХ је планирана за мај 2017. године.

Natrag