Одржана сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ - ФГУ

Новости преглед

Одржана сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ

02.06.2016 12:26

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 1.6.2016. године одржана сједница Савјета за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ.  

Чланови Савјета су разматрали текст приједлога „Стратегије успостављања и одржавања Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине“. Након расправе је договорено да се, након дораде, приједлог документа достави Влади Федерације БиХ на усвајање.Иначе, израда Стратегије успостављања и одржавања ИПП-а у ФБиХ представља један од првих корака за стварање претпоставки за сервисирање просторних података на територији ФБиХ, БиХ и шире регије, а све у складу са Инспајер директивом и трендовима у Европској унији.

Упостављање инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине створиће потребне предуслове за ефикасно прикупљање, обраду, стандардизацију и кориштење просторних података на свим нивоима субјеката и корисника.

Natrag