Одржана сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ и округли сто - ФГУ

Новости преглед

Одржана сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ и округли сто

22.03.2016 20:44

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 22. 3. 2016. године одржана сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ и округли сто на тему ,,Стратегија инфраструктуре просторних података ФБиХ“.

У уводном дијелу сједнице Савјета и округлог стола презентацију на тему ,,Национална инфраструктура просторних података и ИНСПИРЕ директива“ члановима Савјета те гостима и представницима бројних федералних институција презентовала је доц. др Слободанка Кључанин, док су презентацију ,,Стратегија успостављања и одржавања инфраструктуре просторних података у ФБиХ“ присутнима презентирали проф. др Здравко Галић и доц. др Весна Послончец-Петрић.

Након одржаних презентација услиједила је дискусија у вези с текстом Стратегије ИПП ФБиХ, а донесени су и сљедећи закључци:

1. Савјет ИПП је, у складу са својим овлаштењима, размотрио понуђени текст документа „Стратегија успостављања и одржавања инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине“, који је израдила Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове.

2. Савјет ИПП ће, у складу с чланом 10. Уредбе о инфраструктури просторних података Федерације БиХ („Сл. новине ФБиХ“, бр. 45/14) и након дораде текста, Влади Федерације БиХ доставити приједлог текста документа на усвајање.

Natrag