Одржана седма сједница Савјета ИПП-а ФБиХ - ФГУ

Новости преглед

Одржана седма сједница Савјета ИПП-а ФБиХ

14.07.2017 09:00

Седма сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ одржана је у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове 12. јула 2017. године. Сједници су присуствовали чланови Савјета из надлежних институција, у складу са рјешењем Владе ФБиХ.

Дневни ред сједнице:

- усвајање Записника шесте сједнице Савјета ИПП-а ФБиХ;

- измјена водитеља Радне групе за институционална и правна питања – информација;

- информација о формирању и раду Радне групе за техничке стандарде;

- презентовање радне верзије веб-странице ИПП-а ФБиХ;

- одабир лога Савјета ИПП-а ФБиХ;

- Регистар субјеката ИПП-а и Регистар извора просторних података – информација;

- текућа питања.

На почетку сједнице предсједник Савјета г. Жељко Обрадовић је информисао чланове о измјени водитеља Радне групе за институционална и правна питања те образложио разлоге измјене. Информацију о формирању Радне групе за техничке стандарде је представио г. Никола Цвјетковић – предсједавајући Радне групе, објаснивши будуће задатке те досадашње активности Радне групе. Такође, г. Недим Хаџиосмановић је детаљно презентовао радну верзију веб-странице ИПП-а ФБиХ, у коју је уложено много труда и рада од стране ИТ стручњака Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове. Према мишљењу присутних, страница садржава све потребне информације о раду Савјета ИПП-а ФБиХ, које ће ускоро бити доступне јавности. Заједно с веб-страницом представљено је и неколико примјерака лога странице, за који су сви чланови дали своје коментаре и неке од нових приједлога. За Регистар субјеката ИПП-а и Регистар извора просторних података се тренутно врши евалуација пристиглих понуда, а присутне је о томе информисала гђа Слободанка Кључанин.

Natrag