ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИХ УРЕДА У НЕУМY - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ЗЕМЉИШНОКЊИЖНИХ УРЕДА У НЕУМY

24.10.2022 09:03

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је у склопу Плана едукација за 2022. годину организовала дводневну радионицу за руководиоце земљишнокњижних уреда и земљишнокњижне референте из опћинских судова са подручја Федерације Босне и Херцеговине који учествују у активностима Пројекта регистрације некретнина – Додатно финансирање.

Радионица је одржана у Неуму 20. и 21. октобра 2022. године.

Првог дана радионице су презентиране посљедње допуне Закона о земљишним књигама Федерације БиХ, Закона о премјеру и катастру некретнина, Закона о премјеру и катастру земљишта.

У наставку радионице су размијењена искустава и пракса у поступањима у предметима замјене и/или успоставе земљишне књиге у оквиру Пројекта регистрације некретнина, с посебним освртом на некретнине које су у земљишној књизи уписане као неки облик државног власништва, а утврђено је да се ради о грађевинском, пољопривредном или шумском земљишту.

Други дан радионице је одржана презентација на тему „Мапирање рањивих скупина и социјални мониторинг у оквиру Пројекта регистрације некретнина – додатно финансирање“.

Анализиране су и досадашње другостепене одлуке у предметима замјене и/или успоставе земљишне књиге на подацима новог катастарског премјера, након чега је услиједила конструктивна расправа.

Natrag