Одржана радионица везана за пословно планирање и дефинисање пословања ентитетских управа за геодетске и имовинскоправне послове те предавање на тему “Потреба и значај израде Геоида за БиХ” - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица везана за пословно планирање и дефинисање пословања ентитетских управа за геодетске и имовинскоправне послове те предавање на тему “Потреба и значај израде Геоида за БиХ”

02.02.2015 12:26

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у периоду од 28. до 29. јануара 2015. године у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове одржана је радионица са циљем подршке геодетским управама у развоју пословних планова.

Радионици су присуствовали највиши представници управа на челу с директором ФГУ ФБиХ Жељком Обрадовићем и директором РГУ РС Милошем Комљеновићем.

Радионицу је водио стручњак из Лантматериета Гунар Лисел, који је представио стање у шведској геодетској управи у вези са развојем пословних планова и пословних модела те актуелних трендова и циљева земљишне администрације. Пословно планирање је основни дио стратешког рада у организацијама као што су ентитетске управе за геодетске и имовинскоправне послове Босне и Херцеговине. Пословно планирање обухвата много различитих елемената, али је главни циљ да се достигне ситуација у којој организација на ефикасан начин може обављати своје задатке и пружити најбољу могућу услугу својим клијентима.

Презентован је основни принцип праћења и биљежења трендова те њихов утицај на пословни план организације. Присутни су имали прилику погледати конкретне примјере из посљедњег извјештаја Лантматериета, након чега је услиједила презентација начина формирања трогодишњих планова и њихова годишњег ажурирања. Нагласак приликом предавања био је одговор на захтјев корисника и држање корака са конкуренцијом, све у склопу расположивих средстава и тренутних законских оквира.

Други дан радионице основна тема била је утицај самих грађана и њихова повјерења на рад организације. Објашњен је значај придобивања повјерења грађана, као и користи схваћања њихових потреба те приказивања истих властима у сврху добивања подршке у раду. Завршни дио презентације односио се на „Логичну постепену методу“ као методу усмјеравања пословања к жељеним циљевима и структури стратешког пословног плана.

Представници управа су изнијели своје захтјеве за подршком од стране Лантматериета, а у вези са пословним планирањем, те се повела дискусија о могућностима проведбе Лантматериетових рјешења унутар геодетских управа. Такође је заједно са шведским стручњаком разматрано пословно планирање, те што је потребно унаприједити како би се разјаснио краткорочни, средњорочни и дугорочни циљ. Представљени су тренутни постојећи пословни планови и стратешки документи израђени од стране обје ентитетске управе за геодетске и имовинскоправне послове. Активности управа су углавном уређене законима и директивама од стране влада. Поштујући овај оквир, до управа је да организују свој интерни рад, као и да понуде производе и услуге корисницима на што ефикаснији, исплативији и одрживији начин.

Обје управе имају за циљ да побољшају своје стратешко планирање и формулишу визију, укључујући краткорочне, средњорочне и дугорочне циљеве. Такође су заинтересиране за праћење трендова ЕУ-а у националним политикама за размјену података између свих јавних институција. У овом раду геодетске управе настоје имати водећу улогу. Политика размјене података, такође, укључује повећање нивоа услуга и транспарентност према корисницима информација.

У оквиру радионице организовано је и предавање на тему “Потреба и значај израде Геоида за БиХ”, које је одржао др Јонас Агрен, стручњак из Лантматериета. Презентација је првенствено покрила дефиницију самог геоида и дефинисање његове основне примјене у Шведској, односно користи при одређивању надморских висина. Нагласак је стављен на убрзање процеса преласком са класичног одређивања висина нивелманским методама на ГНСС методе, чија би употреба у одређивању надморских висина била знатно убрзана и олакшана постојањем модела геоида.

У наставку је било говора о методама мјерења, тачније комбиновању методе ГНСС/нивелање, те гравиметријске методе одређивања вриједности геоида у сврху добивања већег броја података чиме би сам модел геоида био знатно квалитетније одређен. Споменуте су и кориштене корекције, као и додатни подаци кориштени за повећање тачности модела. Презентација је закључена основним циљевима Краљевине Шведске везаним за унапређење тренутног модела, чиме је наглашена потреба за сталним унапређењем тачности одређивања геоида. Сви присутни су имали прилику поставити питања те на тај начин ријешити евентуалне недоумице.

Natrag