Одржана радионица Управљање људским ресурсима - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица Управљање људским ресурсима

27.04.2016 12:42

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у Неуму је 26. и 27. 4. 2016. године одржана радионица Управљање људским ресурсима, којој су присуствовали представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.

Током радионице учесници су разговарали о усвајању и имплементацији стратегија људских ресурса. Постићи висок степен учинковитости и одговорности, кроз стручан, мотивиран и предан кадар, појединачним и заједничким доприносима у испуњавању заданих стратешких циљева је визија Федералне управе за геодетске имовинско-правне послове, а која је разрађена у самом документу. Значајан дио радионице је био посвећен стварању оквира за израду политика за руководиоце и запослене, са акцентом на стратешке циљеве, основне вриједности и стратегије људских ресурса.

Радионицу је водила стручњакиња из Лантматериета Ана Хедлунд Бјорк, а договорена је и израда првог нацрта политика за запослене и руководиоце ентитетских управа за геодетске и имовинскоправне послове.

Natrag