Одржана радионица у вези израде геоида у оквиру ДЕЛЕФ пројекта - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица у вези израде геоида у оквиру ДЕЛЕФ пројекта

31.05.2024 15:15

У оквиру шведског донаторског пројекта ДЕЛЕФ (Дигитално унапређење управљања земљиштем за ЕУ будућност Босне и Херцеговине) одржана је радионица у оквиру компоненте 4: Геодетска инфраструктура. Радионица је одржана у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове од 29. до 31. маја 2024. године.

На радионици су учествовали представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и шведски експерти за основне геодетске радове. Циљ радионице био је да се сагледају потребни подаци за израду (моделирање) геоида те анализирају доступни подаци гравиметријских, нивелманских и ГНСС мјерења.

Усаглашени су и даљи кораци на прикупљању додатних мјерења и структурирању постојећих мјерења за потребе израде (моделирања) геоида.

Natrag