ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У СКЛОПУ ПРВЕ КОМПОНЕНТЕ ЦИЛАП ПРОЈЕКТА: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У СКЛОПУ ПРВЕ КОМПОНЕНТЕ ЦИЛАП ПРОЈЕКТА: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

16.11.2017 13:21

У оквиру радне групе за заштиту животне средине, компоненте 1 ЦИЛАП пројекта, 13. и 14. 11. 2017. године на Влашићу је одржана радионица на којој је Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове представљао Томислав Томић, док су Републичку управу за геодетске и имовинско-правне послове представљали Невена Шпирић, Давор Ђукић, Бојана Бабић и Жељана Жугић.

 На радионици је извршен преглед остварених резултата за период 2016. – 2017. године, ажурирана је мониторинг матрица акционог плана те је дефинисан план за наредну годину.

У сврху праћења активности у вези са смањењем негативног утјецаја на животну средину, обје управе за геодетске и имовинскоправне послове дефинисале су одређене индикаторе који се односе на смањену потрошњу горива, лож-уља и папира за испис те на повећање броја е-сервиса и корисника просторних података, као и на повећање броја споразума о дијељењу просторних података са другим институцијама.

Natrag