Одржана радионица у склопу ЦИЛАП пројекта „Припрема за пилот пројекат и праћење анализе стамбеног тржишта“ - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица у склопу ЦИЛАП пројекта „Припрема за пилот пројекат и праћење анализе стамбеног тржишта“

20.02.2020 11:21

Радионица у склопу 3. компоненте ЦИЛАП пројекта „Подршка у одржавању Регистра Цијена некретнина и јачање институционалне сарадње с порезним управама“ је одржана у Бања Луци од 17. до 21. фебруара 2020. године.

Радионицу је водио госп. Сöдерблом Ханс, стручњак из Шведске из ове области а учествовали су чланови радних група ЦИЛАП пројекта из Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове и Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске.

Први дио радионице је започео представљањем Пројектног задатка са свим активностима и спроведеним анализама постојећих регистара у сврху припреме и проведбе пилот пројекта од стране радних група. Током радионице су радне групе представиле извршене анализе стамбеног тржишта те се разговарало о трендовима на тржишту, анализи квалитете података и самих атрибута који утјечу на цијену некретнина.

Од стране стручњака су дате инструкције и препоруке везане за методологију, кориштења статистичких метода те упуте за практичну даљњу анализу и одређивања вриједносних зона користећи податке Регистра цијена и ГИС алате. Радне групе су извршавале анализе у складу са препорукама од стране стручњака како би се установило тржиште некретнина, његове специфичности и трендови.

Natrag