ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СПАТИАЛ РЕГИОН“ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СПАТИАЛ РЕГИОН“

02.11.2017 13:31

У периоду од 30. до 31. октобра 2017. године у Тирани, Албанија, одржана је радионица у оквиру пројекта „СПАТИАЛ РЕГИОН“, а представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове били су г. Никола Цвјетковић и г. Томислав Томић.

 Пројекат „СПАТИАЛ РЕГИОН“ финансиран је средствима МАТРА програма Краљевине Холандије и имплементиран је под водством Кадастера, холандске геодетске управе. Радионица је одржана на тему „Институционални развој: сервисно оријентисане организације“, с циљем јачања институционалног и организационог капацитета геодетских управа у региону у контексту пружања услуга и производа циљаним корисницима. Кроз одржане презентације, интерактивне вјежбе и  обострану размјену информација и искустава учесници су се упознали са услугама и производима геодетских управа у региону.

 Представници Кадастера презентовали су услуге и производе своје организације, као сервисно оријентисане институције, са посебним акцентом на кориснике. Закључак радионице је да у домени услуга и производа земљишне администрације постоје слични проблеми у региону те да оваква размјена знања и искустава доприноси проналаску адекватних техничких рјешења.

Natrag