ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ЦИЛАП ПРОЈЕКТА – УСПОСТАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНОГ АРХИВА И ИНТЕГРАЦИЈА У ПОСЛОВНЕ ПРОЦЕСЕ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ЦИЛАП ПРОЈЕКТА – УСПОСТАВЉАЊЕ ДИГИТАЛНОГ АРХИВА И ИНТЕГРАЦИЈА У ПОСЛОВНЕ ПРОЦЕСЕ

06.02.2015 10:37

У складу са годишњим планом активности ЦИЛАП пројекта, у Бањој Луци је од 2. до 5. фебруара 2015. године одржана радионица „Успостављање дигиталног архива и интеграција у пословне процесе“.

Радионици су присуствовали: представница норвешког пројекта гђа Мариа Лодин, директорица ЦИЛАП пројекта гђа Анђа Зимић, представници ЦИЛАП пројекта, консултанти проф. др Здравко Галић, ангажован од стране норвешког пројекта, и проф. Горан Самуелсон, ангажован од стране ЦИЛАП пројекта, те представници двије ентитетске управе за геодетске и имовинскоправне послове.

Тема радионице је била представљање, преглед и контрола документа којим је дефинисана архитектура и технички захтјеви за израду ИТ система дигиталног архива.

Проф. др Здравко Галић је представио рјешење прилагођено потребама и специфичностима обје геодетске управе. Презентовано рјешење је изазвало велики интерес свих учесника радионице, који су активно учествовали у постављању питања и давању коментара и сугестија. Као резултат расправе, дефинисано је оно што је потребно дорадити, као и временски рокови за измјену и завршетак документа о ИТ систему дигиталног архива. Такође су утврђени рокови за објаву и евалуацију предстојећег тендера за набавку система.

Разговарало се и о припремама и активностима које претходе провођењу пилот-пројекта на подручју изабране општине.

Извршена је анализа реализације активности и задатака планираних на претходној радионици за дигитални архив, те направљен план и временски оквир наредних активности које је потребно реализовати прије избора система за дигитални архив (дефинисати пословне процесе, формате који ће се користити, базе података на којима ће се вршити тестирање итд.).

Natrag