Одржана радионица у оквиру 4. компоненте Цилап пројекта: Подршка развоју геодетске инфраструктуре и метода - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица у оквиру 4. компоненте Цилап пројекта: Подршка развоју геодетске инфраструктуре и метода

15.11.2019 10:37

Радионица у оквиру компоненте 4 ЦИЛАП пројекта: Подршка развоју геодетске инфраструктуре и метода је одржана у периоду 11. -12. новембра 2019. године у Бања Луци. Радионицу је водио технички савјетник ЦИЛАП пројекта госп. Шехо Зимић а суђеловали су чланови радних група из Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) и Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове (ФГУ).

У оквиру радионице се разговарало о темама:

 • Стање радова стабилизације репера НВТ3-РС
 • Комплетирање пројекта гравиметријског премјера РС
 • Стање почетка радова нивелманских мјерења НВТ3-Федерације БиХ
 • Усклађивање нумерације репера на ентитетској граници
 • Параметри трансформације ГК6 у ЕТРС89
 • План активности у излазној фази ЦИЛАП пројекта

Договорене су краткорочне активности везане за:

 • Завршетак израде ревидираног пројекта гравиметријског премјера РС
 • Почетак извођења радова на гравиметријском премјеру РС уз подршку норвешког и ЦИЛАП пројекта
 • Размјену координате тригонометријских тачака за грид трансформацију РС и Федерацију БиХ
 • Усклађивање и нумерације репера НВТ3

Планиране су активности у оквиру излазне фазе ЦИЛАП пројекта:

 • Масовни семинари за промоцију новог референтног система
 • Радионице који ће детаљније описати: Начин имплементације новог референтног система
 • Рачунање геоида и модела геоида, размјена искуства у примјени модела геоида

Natrag