Одржана радионица „Праћење имплементације и подршка за даљnjи развој Регистра цијена некретнина“ - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица „Праћење имплементације и подршка за даљnjи развој Регистра цијена некретнина“

27.10.2019 21:13

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у периоду од 21.-25. октобра 2019. године у Мостару је одржана радионица у оквиру компоненте 3: Подршка успостави Регистра Цијена некретнина.

Радионицу је водила гђа. Марија Рашковић, стручњакиња из Србије и госп. Сöдерблом Ханс, стручњак из Шведске из ове области. Суђеловали су чланови радних група ЦИЛАП пројекта из Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове и Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске.

Задатак који су радне групе требале спремити за радионицу је прављење већег помака у осигурању компетентности кроз рад на даљnjим и детаљнијим анализама на прикупљеним подацима, а фокус треба остати на стамбеним некретнинама јер је остало још утицаја различитих чимбеника за проучавање.

Први дио радионице започео је презентацијама анализа стамбеног тржишта од стране радних група које су извршиле детаљније анализе како би направиле стабилнији тржишни узорак кроз примјену временског прилагођавања цијена. Такође, радне групе су радиле и на тржишном зонирању станова, а од стране стручњака је дата анализа да су радне групе показале боље разумијевање тржишта некретнина и тржишно размишљање.

Ова радионица је била и посљедња у склопу друге ЦИЛАП фазе пројекта, стога се разговарало о фази продужења пројекта и о активностима унутар пилот пројекта масовне процјене и израде студије за будуће активности. Од стране стручњака су представљени услови потребни за избор пилот локације те активности потребне за припрему и реализацију пилот пројекта. Радне групе су се након тога и одучиле за пилот локације, а до краја године ће израдити пројектни задатак за пилот пројекат и радити на анализама.

Natrag