Одржана радионица "Подршка развоју геодетске инфраструктуре" у оквиру ЦИЛАП пројекта - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица "Подршка развоју геодетске инфраструктуре" у оквиру ЦИЛАП пројекта

12.04.2019 14:53

Rадионица у оквиру ЦИЛАП пројекта на тему "Подршка развоју геодетске инфраструктуре" је одржана у Бања Луци 9. и 10. априла 2019. На радионици су учествовали представници ЦИЛАП пројекта, Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове и Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске.

Тема радионице је била "Искуства Лантмäтериета у имплементацији нових геодетских референтних система у Шведској“, поступак који су прошли при реализацији ЕТРС 89 у СЊЕРЕФ 99, националној картографској пројекцији, локалној картографској пројекцији, пођели на листове, методама трансформације, моделима корекције и другим важним питањима о чему је говорио госп. Шехо Зимић испред ЦИЛАП пројекта.

Обзиром да су важећи референтни системи у Босни и Херцеговини некомпатибилни, застарјели а референтне мреже оштећене или уништене обе геодетске управе започеле су активности на увођењу новог глобалног референтног система и развоја нових референтних оквира на шта их обавезује и Резолуција под називом „Глобални геодетски референтни оквир за одрживи развој“ која је донешена од стране Генералне скупштине УН на сједници 26. фебруара 2015 године.

Присутне је са реализацијом Пројекта одређивања геоида у Федерацији Босне и Херцеговине, пословима на успостави НВТ III, обнови одређеног броја тачака из старијих нивелманских мрежа, Детаљној техничкој спецификацији за НВТ III, поступку рекогносцирања и стабилизацији нових репера, нивелманским и ГНСС мјерењима и започетим гравиметријским премјером упознао госп. Елдин Ђонлагић помоћник директора и руководилац радне групе те госп. Сеад Хаџић, члан радне групе, а испред Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове Републике Српске, стање послова на успостави НВТ III је презентовао госп. Рајко Божић, помоћник директора и Бојан Нинчић, руководилац радне групе.

Закључено је да ће се сектору земљишне администрације у Босни и Херцеговини изградњом геодетске инфраструктуре омогућити брзо и поуздано позиционирање као и приказ свих просторних података у складу са важећим Европским стандардима и референтним системима што ће остварити компатибилност са Европским геодетским референтним оквирима и интеграцију у Европске геодетске асоцијације.

Геодетски премјер ће бити поузданији, једноставнији и бржи у хоризонталном и вертикалном смислу за потребе катастра, картографије и примијењене геодезије у инжењерству те остале потребе као што су навигација и заштита животне средине.

Natrag