Одржана радионица о инфраструктури просторних података Федерације БиХ за субјекте кантоналног и Федералног нивоа власти - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица о инфраструктури просторних података Федерације БиХ за субјекте кантоналног и Федералног нивоа власти

12.10.2022 13:54

У Мостару је 11.10.2022. године одржана радионица на тему “Успостављање сарадње са субјектима ИПП“ у организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове у склопу спровођења плана едукација РЕРП АФ пројекта, а све како би се представиле актуелности из области инфраструктуре просторних података, резултати и изазови који нас очекују током слиједећег периода.

Ступањем на снагу Закона о инфраструктури просторних податка Федерације Босне и Херцеговине Федерална управа за геодетске и имовинско правне послове је добила централну улогу као Координационо тијело ИПП ФБиХ, које између осталог припрема оперативне програме Владе ФБиХ у подручју ИПП ФБиХ, координира и наџире примјену проведбених прописа донесених на основу Закона.

Радионици су присуствовали идентифицирани Субјекти ИПП ФБиХ из Херцеговачко-Неретванског, Западно-Херцеговачког те Кантона 10, као и Федералног нивоа власти, који у надлежности имају управљање и одржавање дијела просторних података. Током радионице је субјектима ИПП-а ФБиХ посебно скренута пажња на одредбе Закона који прописују права и обавезе Субјеката ИПП ФБиХ. Субјекти ИПП ФБиХ су обавезни учествовати у успостављању, одржавању и развоју ИПП ФБиХ путем осигурања доступности свих информација, укључујући метаподатке, техничке услове и одговарајуће мрежне услуге нужне за интероперабилност и услуге Геопортала ИПП ФБиХ.

Током радионице су усаглашени приоритети и наредни кораци у остваривању сарадње субјеката са координационим тијелом ИПП ФБиХ.

Natrag