Одржана радионица на тему ,,План имплементације Регистра цијена“ - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица на тему ,,План имплементације Регистра цијена“

23.02.2015 14:24

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у периоду од 16. до 20. фебруара 2015. године у  Сарајеву je одржана радионица на тему „План имплементације Регистра цијена“.

Теме радионице:

  • Преглед Нацрта плана имплеметације Регистра цијена
  • Припрема за презентацију: резултата пилот-пројекта и плана имплеметације Регистра цијена
  • Усклађивање даљих активности.

Радионицу су водили регионални стручњаци – г. Душан Митровић из Словеније и гђа Марија Рашковић из Србије.

На почетку радионице су разматрани концепт Регистра цијена израђеног у Србији те детаљнији процес обраде података Регистра промета у Словенији. Другог дана радионице стручњаци су изнијели своје приједлоге и коментаре на Нацрт плана имплементације Регистра цијена и дали приједлоге како руководству представити уложени рад током трајања пројекта.

Такође, 20. 2. 2015. године је заједно с ИТ стручњацима испред Лантматериета г. Тобиасом Лундбергом и г. Хенриком Енфорсом из Шведске и руководитељима ИКТ групе компоненте 6 одржана радионица на којој се дискутовало о рјешењима и ИТ/ИМ спецификацијама за Регистар цијена.

Према годишњем плану ЦИЛАП пројекта и плану договореном на радионици у Сарајеву, радна група ће почетком марта финални план имплементације Регистра цијена те активности које претходе у 2015. годинипредставити руководству ентитетских управа за геодетске и имовинскоправне послове.

Natrag