Одржана радионица на тему “Наставак израде техничке документације за Регистар цијена” - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица на тему “Наставак израде техничке документације за Регистар цијена”

10.07.2015 10:07

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта, у Сарајеву је у периоду од 6. до 10. јула 2015. године одржана радионица с члановима радних група компоненте везане за процјену некретнина и компоненте везане за развој ИКТ-а.

Основни задатак радионице био је преглед и завршавање техничке спецификације за потребе тендирања ИТ система Регистра цијена некретнина. Током радионице дефинисан је и модел података система за обје управе, при чему је одређена неопходност података при уносу, њихови извори, као и који подаци су захтијевани за различите типове некретнина.

Извршен је преглед шифрарника и њихово прилагођавање потребама обје управе, као и одређивање предефинираних вриједности атрибута који ће бити понуђени при уносу. Разговарало се и о логичким контролама које ће бити саставни дио софтвера како би се извршила контрола уноса података и осигурали квалитетни подаци. Као резултат дискусије дефинисане су основне логичке контроле, разговарало и о предефинираној бази података извјештаја о погрешкама при раду с апликацијом те су дефинисани основни случајеви и упозорења.

Natrag