ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ “КОМУНИКАЦИЈА И КОНФЛИКТ МЕНАЏЕМЕНТ” У ОКВИРУ 1. КОМПОНЕНТЕ ЦИЛАП ПРОЈЕКТА - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ “КОМУНИКАЦИЈА И КОНФЛИКТ МЕНАЏЕМЕНТ” У ОКВИРУ 1. КОМПОНЕНТЕ ЦИЛАП ПРОЈЕКТА

25.10.2018 11:52

Заједничка радионица у оквиру компоненте 1 ЦИЛАП пројекта: Подршка јачању институција земљишне администрације, развој људских ресурса, релевантног правног оквира и управљање пројектом, одржана је у Неуму од 24. до 25. октобра 2018. године.

Циљ одржавања радионице био је наставак едуцирања и упознавања руководства обје управе, Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС, с проблематиком “конфликт менаџмента” и ефикасне комуникације. Радионицу су водили стручњаци Центра за развој пословних система и едукације “ИНТЕРQУАЛИТY” у сарадњи са руководством ЦИЛАП пројекта.

Током радионице разматрани су сви аспекти управљања конфликтима, узроци њихове појаве, начини њиховог рјешавања те аспекти успјешне пословне комуникације, пословне културе и рада са сарадницима.

У име Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове на радионици су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић, секретар Управе гђа Јасминка Суша, помоћници директора гђа Антонија Сикимић и госп. Горан Бркић те координатори донаторских пројеката у Федерацији БиХ гђа Слободанка Кључанин и госп. Денис Табучић. Представнике Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС предводила је директорица, гђа. Босиљка Предраговић.

Natrag