Одржана радионица на тему “ИПП регистри и унос података” - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица на тему “ИПП регистри и унос података”

25.06.2024 16:59

Радионица на тему “ИПП регистри и унос података” је одржана у Сарајеву 24.6.2024. године, а учествовало је десет представника, испред сљедећих институција:

  • Федерални хидрометеоролошки завод
  • Федерално министарство образовања и науке
  • Федерално министарство трговине
  • Кантонални завод за урбанизам, просторно планирање и заштиту културно-хисторијског наслијеђа Средњобосанског кантона
  • Министарство просторног уређења, градитељства и заштите околиша западнохерцеговачког кантона
  • Управа за геодетске и имовинско-правне послове СБК
  • Уред за борбу против корупције и управљање квалитетом Кантона Сарајево

Током радионице је учесницима представљен увод у Организацијски модел Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине (ИПП ФБиХ) и Регистре ИПП ФБиХ, те је представљено апликативно рјешење Регистри ИПП-а као и начин уноса података у Регистре ИПП-а. Након увода, учесници су уз помоћ организатора извршили унос основних информација о институцијама које приступају ИПП ФБиХ као субјекти ИПП ФБиХ.

По завршетку радионице је представљен и кратки увод у концепт Каталога метаподатака те унос информација о изворима просторних података у Регистар извора просторних података ИПП ФБиХ као и Каталог метаподатака.

Укључивање претходно наведених институција у ИПП ФБиХ представља важан корак ка унапређењу базе метаподатака и омогућава да субјектима ИПП-а ФБиХ буду осигурани знање и алати потребни за досљедно управљање и ажурирање просторних података и метаподатака.

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове остаје посвећена пружању подршке свим субјектима ИПП ФБиХ и континуираном побољшању квалитета и доступности просторних података.

Natrag