Одржана радионица на тему „Јачање капацитета за родну равноправност у геодетским управама“ - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица на тему „Јачање капацитета за родну равноправност у геодетским управама“

19.02.2017 10:53

У Теслићу је 14. и 15. фебруара 2017. године одржана радионица на тему „Јачање капацитета за родну равноправност“ у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове (РГУ) и Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове (ФГУ).

Учеснице радионице су биле чланице радних група за родну равноправност (џендер маинстриминг – gender mainstreaming) из ФГУ и РГУ, које у оквиру компоненте 1 пројекта директно раде на унапређењу родне равноправности у администрацији и пружању услуга геодетских управа (ГУ).

Радионицу је припремио и водио локални консултант ЦИЛАП пројекта из ове области г. Саша Савичић, а у интерактивном приступу обрађене су теме које се односе на основне појмове родне равноправности, џендер анализу правног оквира за рад ГУ, џендер анализу статистичких података у ГУ, елементе за израду стратешких докумената за родну равноправност у ГУ и елементе маркетинг плана за промоцију родне равноправности.

Након предавања одржана је заједничка расправа и размијењена су искустава у циљу пружања подршке женама у сектору земљишне администрације.

На крају је идентификовањем додатних активности и одређивањем носилаца и рокова унапрјеђен Акциони план родне равноправности за 2017. годину, чиме се на најучинковитији начин жели допринијети остваривању визије родне равноправности у геодетским управама – „трансформирање земљишне администрације у администрацију која је високо свјесна значаја родне равноправности у геодетским и имовинскоправним пословима и активно је промовише“.

У сврху тога у текућој години је планирано одржавање више округлих столова, с циљем упознавања жена из руралних средина с постојећим правним оквиром имовинских права, с освртом на поступак хармонизације земљишнокњижних и катастарских података.

Natrag