ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ИМПУЛС ПРОЈЕКТА «УРЕЂИВАЊЕ МЕТАПОДАТАКА – ПОДРШКА СУБЈЕКТИМА ИПП-а ДА ПРОИЗВЕДУ МЕТАПОДАТКЕ» - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА ИМПУЛС ПРОЈЕКТА «УРЕЂИВАЊЕ МЕТАПОДАТАКА – ПОДРШКА СУБЈЕКТИМА ИПП-а ДА ПРОИЗВЕДУ МЕТАПОДАТКЕ»

28.03.2019 17:20

Радионица ИМПУЛС пројекта на тему уређивања метаподатака је одржана у Сарајеву 28. марта 2019. године. ИМПУЛС пројект има за циљ прiјенос знања стручном особљу које ради у геодетским управама и другим аганцијама које су одговорне за успоставу и имплементацију ИПП-а у земљама Западног Балкана (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Косово и Македонија). Пројект финансира СИДА а имплементира Шведска геодетска управа - Лантматериет и млађи партнер у проведби пројекта Државна геодетска управа Републике Хрватске.

Данашња ИМПУЛС радионица је усмјерена ка Субјектима инфраструктуре просторних података и на едукацију. Током радионице су чланови тима ИМПУЛС пројекта из Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове презентовали упуте за кориштење њеб апликација за унос метаподатака у Регистар Субјеката ИПП, Регистар извора просторних података и Метадата Едитор. На тај начин Субјекти ИПП постају активни учесници у имплементацији ИПП-а у Федерацији БиХ и дају основне метаподатке о својим институцијама и изворима просторних података за које су оне надлежне.

На радионици су учествовали Импулс експерти из Државне геодетске управе Републике Хрватске госп. Томислав Цицели и гђа. Ива Гашпаревић, представници Субјеката ИПП-а; Агенција за водно подручје ријеке Саве, Агенција за водно подручје Јадранског мора, Федерални завод за статистику, Федерални завод за геологију, Федерални хидрометеоролошки завод, чланови радне групе за пословни модел ИПП ФБИХ, чланови радне групе за комуникацију и изградњу капацитета ИПП ФБиХ, те особље Федералне управе за геодетске и имовинске послове; госп. Неџад Пашалић помоћник директора за геоинформатику, гђа.Слободанка Кључанин координатор ИМПУЛС пројекта за Федерацију БиХ, госп. Никола Цвјетковић стручни савјетник за ИПП, те остали чланови ИМПУЛС тима.

Natrag