Одржана радионица Еурогеографикса на тему “Развој процјене вриједности некретнина и потенцијални утицај на катастар и земљишну књигу” - ФГУ

Новости преглед

Одржана радионица Еурогеографикса на тему “Развој процјене вриједности некретнина и потенцијални утицај на катастар и земљишну књигу”

21.10.2014 10:21

Јесенски пленарни састанак мреже Еурогеографикса (EuroGeographicsa) за размјену знања из области катастра и земљишне књиге (КЕН) одржао се 15. 10. 2014. године, дан прије УНЕЦЕ WPLA радионице у Бечу, Аустрија. Домаћин састанка је била Федерална агенција за мјеритељство и геодезију (БЕВ), а тема радионице је била "Развој процјене вриједности некретнина и потенцијални утицај на катастар и земљишну књигу”.
Циљ радионице је био размјена искустава из области процјене вриједности некретнина, улога катастра као полазне тачке за масовну процјену некретнина и вриједност геоподатака. Такође, представљени су међународни трендови и искуства из Холандије, Литваније, Шпаније, Украјине, Кипра и Словеније. На основу презентација главни закључци са састанка су:
• масовна процјена вриједности некретнина је вишенамјенски систем потребан као алат за доношење разних одлука на подручју опорезивања, инфраструктуре, економских и социјалних политика
• катастарски систем садржи те представља центар – мноштво геоподатака који се користе као полазне тачке за процедуре масовне процјене вриједности некретнина
• у сврху наведеног, катастарски систем би требало даље развијати како би могао испуњавати различите захтјеве, укључујући и систем масовне процјене вриједности некретнина
• међународне институције требају повећати своју сарадњу у том подручју у сврху стандардизације и усклађивања система масовне процјене вриједности и поступака.
На овој радионици, као и на УНЕЦЕ WPLA радионицама су присуствовали Денис Табучић, представник Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, те Јелена Зелић, испред шведског пројекта ЦИЛАП, који изучавање процјене вриједности некретнина има као једну од компоненти у склопу пројекта.

Natrag