Одржана прва сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ - ФГУ

Новости преглед

Одржана прва сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ

08.12.2015 12:12

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 7. 12. 2015. године одржана прва сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ, којој су присуствовали представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, Федералног министарства просторног уређења, Федералног министарства образовања и науке, Федералног министарства правде, Федералног министарства унутрашњих послова, Федералног министарства енергије, рударства и индустрије, Федералног министарства промета и комуникација, Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства и Федералног завод за статистику.

У уводном дијелу сједнице члановима Савјета се обратио директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове г. Жељко Обрадовић, које је присутне упознао с потребом покретања активности на успостављању ИПП-а Федерације БиХ.

Наиме, тренутна ситуација у Федерацији БиХ је таква да многе институције, свих нивоа власти у Федерацији БиХ, располажу просторним подацима у аналогном и дигиталном облику. Међутим, наведени подаци нису стандардизовани и интероперабилни, због чега се најчешће користе само унутар институције која је власник података, без могућности, или уз отежану могућност, њихова кориштења од стране других институција. Стога, мисија Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ јест омогућити да просторни подаци свих органа и организација федералне и кантоналне управе, локалне самоуправе, јавних предузећа и свих других субјеката буду доступни субјектима који их желе користити.

Такође, на сједници Савјета усвојен је Пословник о раду Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ.

Natrag