ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДОКУМЕНТА „СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ НОВЕ АРХИТЕКТУРЕ И СОФТВЕРА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ И КАТАСТРА ФБИХ“ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДОКУМЕНТА „СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ НОВЕ АРХИТЕКТУРЕ И СОФТВЕРА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ И КАТАСТРА ФБИХ“

01.06.2022 21:59

Презентација документа “Студија изводљивости нове архитектуре и софтвера информационог система земљишне књиге и катастра Федерације БиХ“ је одржана 30.05.2022. године у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове. Документ је представио консултант проф.др. Здравко Галић ангажован у оквиру Додатног финансирања за пројекат регистрације некретнина (РЕРП АФ), а учествовали су представници Федералног министарства правде, Уреда за законодавство и усклађеност с прописима ЕУ и Федералне управе за геодетске имимовинско-правне послове.

Задатак консултанта је био евалуирати различите опције и предложити архитектуру, модел података и система за управљање базом података интегрисаног информационог система катастра и ЗК у Федерацији БиХ а све у складу са ИКТ Стратегијом. Информациони системи за катастар и ЗК су проматрани су и анализирани са свих аспеката релевантних за њихово функционисање, као што су законски оквир, архитектура система, људски ресурси, хардвер, софтвер, подаци као и њихова међусобна повезаност и размјена података, не само интерно, него и са вањским информационим системима (регистар личних података грађана, регистар пословних субјеката, адресни регистар, итд.). Процијењени су финансијски трошкови неопходни за успостављање и одржавање состема као и одрживост и висока расположивост који би требали представљати важан аспект за предлагање будуће архитектуре информационог система.

Након презентације је одржана и прикладна дискусија међу судионицима, а састанак је послужио и за разматрање других тема од заједничког интереса Федералног министарства правде и Федералне геодетске управе.

Natrag