Одржана пета радионица у вези са поткомпонентом „Изучавање процјене вриједности некретнина“ - ФГУ

Новости преглед

Одржана пета радионица у вези са поткомпонентом „Изучавање процјене вриједности некретнина“

16.11.2014 08:35

У периоду од 10. до 13. новембра 2014. године на Влашићу је у оквиру поткомпоненте „Изучавање процјене вриједности некретнина“ ЦИЛАП пројекта одржана радионица коју су водили стручњак за процјену некретнина испред Лантматериета г. Ханс Содерблом те регионални стручњаци из Словеније и Србије г. Душан Митровић и гђа Марија Рашковић.
Тема пете овогодишње радионице била је “Закључци с пилот-подручја”. На почетку радионице разматрани су резултати проведених анализа тржишта, са сумирањем значајних сазнања и информација. Другог дана радионице дискутовало се о предложеним процесним и организационим моделима и податцима регистра цијена, а од стране стручњака представљен је приједлог структуре плана имплементације регистра цијена.

Чланови радне групе су на радионици усвојили нове лекције и информације, као и сазнања о искуствима других земаља (Шведска, Србија и Словенија). Осим стицања искуства са пилот-пројекта, чланови радне групе су своје активности усмјерили и на доношење одлука важних за израду плана имплементације регистра цијена. Одлуке су везане за статистике, процесе, организацију и податке будућег регистра цијена, те уједно и дефинисање токова информација, односно процеса прикупљања потребних података.
Према плану договореном на Влашићу, радна група ће почетком наредне године план имплементације регистра цијена представити руководству Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Natrag