ОДРЖАНА ОСАМНАЕСТА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИПП ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА ОСАМНАЕСТА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИПП ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ

17.12.2019 17:58

Осамнаеста сједница Вијећа за инфраструктуру просторних података Федерације БиХ је одржана у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове 16.12.2019. године. На овој сједници су чланови Вијећа расправљали о тачкама дневног реда како слиједи:

  1. Усвајање Записника са XVII сједнице Вијећа ИПП Федерације БиХ;
  2. Усвајање Трогодишњег плана рада Вијећа ИПП Федерације БиХ 2020-2023;
  3. Усвајање Извјештаја о раду Вијећа ИПП Федерације БиХ за 2019 годину;
  4. Разно.

На сједници су учествовали чланови Вијећа надлежних институција, у складу са рјешењем Владе Федерације БиХ.

На почетку сједнице је презентиран Трогодишњи плана рада Вијећа ИПП за период 2020-2023 а након презентације је услиједила конструктивна дискусија након чега је план и једногласно усвојен.

Вијеће је усвојило и Извјештај о раду Вијећа ИПП Федерације БиХ за 2019. годину а договорено је да усвојене документе треба упутити у даљњу процедуру према Влади Федерације БиХ.

Natrag